Новини

Підсумкова студентська конференція 2019 року

Ветеринарний коледжПідсумкова студентська конференція за результатами виробничої практики студентів Козелецького коледжу спеціальності «Ветеринарна медицина».
Однією з основоположних ланок формування фахівця з передвищою освітою, що активізує пізнавальну і творчу діяльність студентів є студентська науково-практична конференція. 
Студентська конференція є однією з форм активного навчання, яка передбачає активну взаємодію між студентом і викладачем, та спрямована на виконання конкретної мети і завдань. Таким завданням є підготовка доповіді і публічний виступ на конференції, вміння вести діалог, відповідати на запитання. 

Науково-практична конференція – це форма навчальної та позааудиторної діяльності, що передбачає виконання та представлення результатів навчально-дослідницької роботи студентів. Конференція в коледжі

29 травня 2019 року в Козелецькому коледжі ветеринарної медицини БНАУ відбулася студентська конференція. Під час виступу на конференції основними завданнями для студента було повне розуміння викладеного матеріалу, його якість виконання, здатність відповісти на запитання аудиторії. Після виступу доповідачу ставлять запитання студенти з інших груп та викладачі, роблячи акцент на практичне значення або застосуванні представленої інформації на практиці.Практикантка ветеринарної клініки
Доповідь студентки

Таким чином, проведення студентських науково-практичних конференцій як нова форма активного навчання має велику перевагу перед традиційними методами навчання, оскільки стимулює у студентів розвиток творчих здібностей, активізує їх пізнавальну діяльність, сприяє формуванню мислення майбутніх ветеринарних фельдшерів ветеринарної медицини.

 доповідь практика ветеринарнаДоповідь студента

Про проходження практикиСтудентська конференція

Ветеринарний коледжДоповідь по реферату