Педагогічна конференція "Креативна освіта"

     pedagogichna konferencia 2017В час стрімкого та бурхливого розвитку суспільства, технологій, культури, сучасна людина і сама повинна розвиватися швидше. Їй необхідно мати більше знань, умінь і навичок, які б допомогли розширювати світогляд та давали б можливість крокувати впевнено поряд з швидким потоком науково-технічного прогресу. Бурхливі зміни торкнулись і сфери освіти. Використання новітніх методик дає можливість навчити, розвинути та виховати особистість, яка не загубиться у новому, розвинутому світі, а, навпаки, буде керувати ним.

     25 січня в навчальному закладі відбулась педагогічна конференція на теми: - «Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців ветеринарної медицини через упровадження інтерактивних технологій навчання; - Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах вищого навчального закладу».pedagogichna konferencia

     Викладачі демонстрували методичні напрацювання з навчальних дисциплін, власні презентації, навчально-методичне забезпечення занять із застосуванням інноваційних методів навчання, які запроваджені та успішно використовуються в навчальному процесі.
     Присутні на конференції викладачі дійшли до загального висновку: «упровадження інтерактивних технологій навчання при вивченні дисциплін дозволяє в повному обсязі дотримуватися вимог принципів наочності, доступності, усвідомлення й активного навчання студентів, і безумовно, забезпечує сучасні підходи до формування професійних компетентностей студентів через постановку й вирішення проблемних, ситуативних та практично орієнтованих завдань, які ефективно використовуються на всіх етапах навчального заняття».
     Учасники конференції відзначили цінність та актуальність отриманої інформації, комфортну атмосферу спілкування та дискусій і висловили бажання надалі спільно вирішувати ряд питань, які виникають в освітньому процесі, разом знаходити конструктивні шляхи вирішення проблем, ділитися досвідом роботи.