Новини

Економіка і організація сільськогосподарського виробництва

Категорія: Новини
Опубліковано: Середа, 18 жовтня 2017, 16:56
Перегляди: 561

економіка18 жовтня  2017 року відповідно  до  плану  роботи  гуртка   «Економіка і організація сільськогосподарського  виробництва» відбулося  чергове заняття.

У занятті гуртка взяли участь студенти груп  ІІ – А, Б(9). Основні питання чергового  заняття гуртка – обговорення  тем доповідей та  визначення  членів гуртка – студентів, які стануть  учасниками  студентської  конференції. Крім  того було  обговорено  питання матеріально – технічного  забезпечення  кабінету економіки і організації сільськогосподарського  виробництва, а  саме визначення  тем з  навчальної  дисципліни «Економічна  теорія», які  будуть  винесені  на  конкурс  економічного  плакату.

   Розпочинаючи  чергове засідання  гуртка  викладач економічних  дисциплін Ганна Колесниченко зупинилася на питанні важливості набуття  студентами  знань з  економічних дисциплін, теоретичних основ і практичних форм функціонування підприємства як основної структурної ланки ринкової економіки, питання економічної діяльності і пов'язану з нею організацію управління підприємствами відповідно до їх розмірів і галузевої спеціалізації, а також механізми взаємодії суб'єктів економічної діяльності. Необхідність  «мінімуму»  економічних знань – вимоги сьогодення.

Докорінні зміни в господарському механізмі України, зумовлені переходом до ринкової економіки, визначають потребу створення підпри­ємствами такого інструментарію, що сприятиме реалізації принципів ринкових відносин, забезпечить їм стабільне положення та конкурентоспроможність на ринку.

У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які правильно і своєчасно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкуренто­спроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Усе це вимагає фундаментальних і глибоких економічних знань.

Лише досконале знання тенденцій, законів, закономірностей розвитку соціально орієнтованої економіки може стати підґрунтям, що забезпечить майбутнім фахівцям здатність самостійно приймати правильні рішення в умовах швидко змінюваного зовнішнього та внутрішнього середовища.

Набуті знання дозволять  студентам  правильно визначати шляхи і способи вдосконалення економічних методів господарювання в умовах ринкових відносин, раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, визначати економічні показники ефективного ведення  своєї  справи, визначати величину прибутку,виявляти резерви, приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань під час виконання своїх професійних обов'язків.менеджмент

Ніхто  із  студентів – членів  гуртка  не залишився  байдужим до питань чергового  засідання. Студенти  - члени  гуртка приймали  участь  в обговоренні  тем,які  слід  винести  на  конкурс  економічного  плакату  з  навчальної  дисципліни «Економічна  теорія» і  прийшли  до  єдиної  думки, вибрати  найактуальніші  теми, а  саме – «Економічні  відносини  власності», «Гроші. Товарно – грошові  відносини» і «Ринок  як  економічна  форма організації  суспільного  виробництва». В  процесі  обговорення  зупинилися  на  темі «Економічні  реформи  в  Україні» з  якою  слід  виступити  на  студентській  конференції,  адже  реформи  сьогодення  сприяють  підвищенню  життєвого  рівня  населення. Перш  за  все  людина і  особливо  молодь  повинна  навчитися  правильно  економічно  мислити. Не даремно, в  усі  часи мудрі  люди  говорили: «копійка  гривню  береже».економіка