Новини

Історико-краєзнавчий гурток «Юний історик»

ІсторіяСтановлення української держави не можливе без національної свідомості українського народу, насамперед  молоді. Тому особливе занепокоєння нині викликає відсутність у більшості юнацтва усвідомлення себе як частинки народу, співвідношення своєї діяльності з інтересами нації. Зарадити цьому можливо завдяки залученню молоді до вивчення історії України, а особливо тих вузлових моментів, які висвітлюють питання боротьби українського народу за незалежну державу, а також шляхом залучення їх до процесу дослідження і вивчення історії свого рідного краю.

 Так склалося, що на історичній карті Чернігівщини (Чернігово-Сіверщини) зазвичай виокремлюють Новгород-Сіверщину, Ніжинщину та місто Чернігів. Подекуди згадують Остерщину, Любеч. Окрім козацької ради у Козельці 1662 року, діяльності Розумовських, Собору Різдва Богородиці та інших архітектурних пам’яток, кількох відомих земляків-сучасників наш край знаходиться немов би поза історичною картою Чернігівщини, а стає відомим лише з ХV століття.

На сьогодні існують лише окремі праці історико-краєзнавчого характеру з минулого Козельця, проте вони не вичерпують цю тему, хоча й сприяють її популяризації.

Адміністративно-територіальна карта України нагадує мозаїку, однією зі складових якої є Козелеччина. На фоні інших Козелецький район не має унікальних природних пам’яток, тоді як історичні – не досить популяризуються, що робить край не достатньо відомим на історичній карті. У той же час, через вивчення історії, економіки, культури і побуту населення таких районів і полягає шлях до досягнення всієї розмаїтої регіональної палітри нашої Батьківщини, що сприяє формуванню її чіткого образу.

З метою пробудження інтересу та поглиблення знань з історії України, розширення світогляду, наукового світосприймання, збагачення духовного світу в Козелецькому коледжі ветеринарної медицини БНАУ працює історико-краєзнавчий гурток «Юний історик».

Гурток працює за планом, затвердженим на зборах гуртківців на початку навчального року. Завдання історичного гуртка:

  • не дублюючи навчальну програму, логічно доповнити її, розширюючи і поглиблюючи знання з історії України;
  • створити умови для розкриття потенціалу здібних студентів, які мають нахил до творчої роботи та вивчення дисциплін гуманітарного профілю;
  • залучити та зацікавити студентську молодь перспективою досліджень рідного краю;
  • ознайомити з методами збору краєзнавчого матеріалу, виконання простих наукових досліджень;
  • привернути увагу до проблеми малої історії, збереження пам’яток історії та культури, навчити цінувати історичні традиції свого народу;
  • виховувати повагу до власної історії, любов до рідного краю;
  • навчити орієнтуватись у загальноісторичних процесах.

Основними формами і видами діяльності є пошуково-краєзнавча робота (збирання матеріалів, фотографій, документів, предметів домашнього вжитку); участь в організації і проведенні семінарів, круглих столів, диспутів, лекцій.

Саме на засіданнях гуртка піднімаються найважливіші питання історії міста, а саме: встановлення дати заснування, походження назви, розвиток Козельця протягом певного історичного періоду, участь населення в революційних перетвореннях початку ХХ століття, у Другій світовій війні, повоєнній відбудові міста. Із захопленням студенти досліджують архітектурні пам’ятки (Миколаївська церква, собор Різдва Богородиці, Полкова канцелярія, садиба Дараганів, Воскресенська церква та ін..) та біографічні дані відомих особистостей нашого містечка, а особливо цікавляться сім’єю Розумовських. Декілька засідань історичного гуртка присвячуються тематиці «Історія мого рідного краю», на яких студенти виступають з заздалегідь підготовленими доповідями, рефератами, відеофрагментами, фотоматеріалами з історичного минулого власних населених пунктів.

Також був створений блог присвячений історії Козельця https://historykozelets.blogspot.com/

Якутович Сергій Георгійович ruyina