Новини

Вікторина з навчальної дисципліни «Економічна теорія»

IMG 7909«Можливість  перемогти  є  завжди. Якщо  її  немає, це  означає, що  ти  просто  її  не  використовуєш»           Денні  Уолес

12  лютого   поточного року  у Козелецькому  коледжі ветеринар-ної медицини  БНАУ в  рамках  тижня  навчальних  дисциплін циклової комісії математичної та  природничо-наукової  підготовки  була  прове-дена  економічна  вікторина з  навчальної  дисципліни «Економічна  тео-рія». Учасниками   економічної  вікторини були  студенти  груп II – А(9), ІІ - Б (9), III -А (11) курсу,  спеціальності  211 «Ветеринарна  медицина», викладач економічних  дисциплін, спеціаліст  другої  кваліфікаційної категорії - Ганна  Колесниченко. Студенти   підготувались  і  прийняли   участь  в    конкурсах:1. Захист  і  презентація  підготовлених  плакатів  по   визначеним  темам. 2. Відповіді  на  тестові  завдання  тем  навчальної  дисципліни. 3.  Художній – прочитати  вірш  чи гумореску, підготувати  сценку   чи заспівати  пісню на  економічну  тематику.

 Результати  конкурсів  оцінювало  компетентне  журі  у  складі: Галай  Оксани  Юріївни – голови  журі, заступника  директора  з  нав-чальної  роботи, спеціаліста  вищої  кваліфікаційної  категорії; Сенченко  Людмили  Михайлівни – члена  журі, начальника   відділу  інформаційної  діяльності   та  комунікацій  з  громад кістю  апарату Козелецької  район-ної  державної  адміністрації; Залужної   Тетяни   Станіславівни – члена   журі, голови   циклової  комісії  математичної  та  природничо – наукової  підготовки, спеціаліста вищої  кваліфікаційної  категорії, викладача  – методиста;  Мельник  Оксани  Володимирівни   -  члена   журі, головного  спеціаліста   відділу  інформаційної  діяльності   та  комунікацій  з  громадкістю  апарату Козелецької  районної  державної  адміністрації ;  Дубини   Марії  –  члена   журі, студентки  ІV курсу. 

 Основна мета економічної  вікторини – перевірити  рівень  знань  студентів, аналітичного   і  логічного  мислення  в  питаннях  ринкової  економіки,  відносин  власності  і  товарно – грошових  відносин; залучити  студентів  до  участі  в  нових  інтерактивних  технологіях  навчання, а  саме  мультимедійній  презентації, наочності, яка  сприяє  ефективному  засвоєнню  навчального  матеріалу. Розпочинаючи  економічну  вікторину   Ганна Колесниченко зупинилася на значенні  вивчення навчальної дисципліни «Економічна  теорія»  для спеціалістів  ветеринарної  медицини. В умовах  ринкової  економіки  кожен  підприємець повинен  мати -  підприємницькі  здібності, досвід  роботи і  освіту, перш  за  все  фахову, а   також економічну  і юридичну. Вивчення  навчальної  дисципліни «Економічна  теорія»   сприяє вихованню  у студентів основ підприємницького світогляду, рис  справжнього керівника, формує  аналітичне  і  логічне  мислення, виховує  почуття упевненості в собі при  відкритті власної справи, а  головне  навчая  приймати  прави-льні  рішення в  сучасних  умовах  господарювання, з  практичної  та еко-номічної  точок  зору  осмислити  те, що  відбувається  в  житті. Всі студенти  груп  прийняли  активну участь у конкусах  економічної  вікторини.  В першому конкурсі  вікторини  «Захист  і  презентація  підготовлених  плакатів  по  визначеним  темам» кожна  із  груп  вибрала  дуже  актуальні  теми  сьогодення, а   саме: - «Економічні  відносини  власності»  -   суть даної  теми  розкрили  студенти  групи   ІІ – А (9); - тема  «Гроші. Товарно – грошові  відносини»  стала  актуальною для  студентів  групи   ІІ – Б (9); - а  студенти  групи  ІІІ -А (11)  виявили  бажання  розкрити  суть  теми «Ринок  як  економічна  форма  суспільного  виробництва». По  кожній  із  тем  студенти  груп  підготували  плакати  і  презентації  до  їх  захисту. Перший  конкурс  вікторини  оцінювався   за  слідуючими  критеріями: - зовнішній  вигляд  плакатів (перший погляд, естетика    оформлення,   зорове  сприйняття); - зміст  плакату (відповідність  змісту  до  розкриття  даної  теми); - захист  плакату (уміння  швидко, дотепно, з  почуттям  гумору і з використанням мультимедійної  презентації розкрити  суть  теми). - час  захисту  плакатів (від 5 до 10  хвилин); - максимальна  кількість  балів  -  5 (п’ять). Поки  члени  журі  підводили  підсумок  першого  конкурсу   студенти групи   ІІІ- Б (9)  курсу  Чайка  Яна  і  Красота  Демян  виконали  для  всіх  присутніх  пісню «Небо».

У  першому  конкурсі  найдотепнішими  виявилися  студенти  групи  ІІІ –А (11), які  за  рішенням  членів  журі  отримали  найвищий  бал – 3,8. По  другому   конкурсу  вікторини : «Відповіді  на  тестові  завдання визначених  тем»  учасники  мали  можливість  позмагатися   рівнем  знань  по  вивченому  курсу  навчальної  дисципліни,  отримали  завдання  і  про-тягом  5 хвилин  підготували  на  них  відповіді. Студенти  готували  відповіді на питання причини  виникнення  грошей, чому  сприяє  грошовий  обіг, основні  причини  інфляції, що  передбачає  грошова  реформа  в  Україні,  що  таке  власність, головні  характеристики та  сучасні  форми  державної власності, що  таке  ринок, характерні  риси ринкової  системи,  закон  попиту  і  суть конкуренція,  види  ринків.

  Другий   конкурс  вікторини  оцінювався  за  слідуючими  критеріями:- правильність  відповіді (змістовна  і  правильна  відповідь  на  ко-жний  тест),-  час  - швидкість відповіді  ( до  5 хвилин), -  кожна  правильна  відповідь  - 1 ( один ) бал, максимальна  кіль-кість  балів  -  5 (п’ять).За  результатами  другого  конкурсу  студенти  груп ІІ – А (9) і ІІ – Б (9) отримали  лише  по  3  (три)  бали. Настав  час  третього  конкурсу вікторини.  Це  було  домашнім  завданням –  прочитати  гумореску, підготувати  сценку   чи  заспівати  пі-сню на  економічну  тематику. Студенти  групи ІІ – А (9) підготували і  по-ставили  сценку  про  власність, студентка  групи ІІ – (9)  Кривопиш  Дар’я  продекламувала вірш «Гроші», а студент групи ІІІ –А (11) прочитав  реп  «Я  люблю Україну».Третій  конкурс  вікторини  оцінювався  за  слідуючими  критеріями: - зміст  художнього  номера  (відповідність  змісту  до  розкриття    теми   навчальної  дисципліни ); -  захист  ( уміння  швидко, дотепно, з  почуттям  гумору розкрити  суть  теми); -  тривалість  номера  (до 10  хвилин); -  максимальна  кількість  балів  -  5 (п’ять). За  результатами  третього  конкурсу  найвищий  бал  отримала  гру-па ІІ – Б (9)  - 4,8 бали. Поки    журі  підводило  підсумки  конкурсу  студенти  групи  ІІІ – Б (9) Жадан  Каріна  і  Бабак  Володимир    виконали  пісню  Wicked  game.

Найприємніше  в  кожному  конкурсі, підведення  підсумків  і  визначення  переможців. За  результати  конкурсів  вікторини   переможцями  стала  команда  студентів  групи ІІ – Б (9), яка  за  результатами  трьох  конкурсів  отримала  найбільшу  кількість  балів – 11,2, відповідно  друге  місце  посіла  група ІІІ – А (11) з  кількістю балів -10,2 і  останнє – почесне  третє  місце із  кількістю балів 10,0 – група  ІІ – А (9). Всі  команди  були  нагороджені грамотами за відповідно зайняті  1, 2 і 3 місця і  виступаючи  із  заключним  словом  Галай  Оксана  Юріївна – заступник  директора  з  навчальної  ро-боти, побажала  всім  подальших  успіхів  у  навчанні  при  вивченні  еко-номічних  дисциплінн  та практичного  застосування  набутих  знань.Ніхто  із  присутніх  не  залишився  байдужим  до  конкурсів  вікторини,  кожній  із  команд  хотілося  перемогти.вікторина з економікиIMG 7936IMG 7909IMG 7922