Оса Про коледж

Патологоанатомічний музей

Наступна

 

 

При вивченні курсу патологічної фізіології і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин студентами велике значення мають практичні заняття, в процессі яких студенти отримують чітке уявлення про морфологічні зміни при різних захворюваннях, виробляють навики діагностики хвороб по їх патологоанатомічним і гістологічним проявам. Знаючи, що сприйняття будь-якої інформації, у тому числі навчальної, відбуваються за допомогою аналізаторів: зорового - 90%, слухового - 9%, тактильного - 1%, при вивченні патанатомії використовється велика кількість наочності. Основою наочності патологічної анатомії являються патологоанатомічні препарати, за якими вивчаються морфологічні зміни.

muzey anatomii    В Козелецькому технікумі ветеринарної медицини  в 1980 році створений патологоанатомічний музей. При створення музею враховували вимоги програми навчальної дисципліни "Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин", відбирали препарати, які відображають патологічний процес в розвитку (від початкової стадії до закінчення).

     В патологічному музеї нараховуються до 900 препаратів. Облік препаратів ведеться в спеціальному журналі, де вказується номер препарату, назва, дата виготовлення, хто виготовив. Зберігаються музейні препарати у шафах і вітринах. На кожен з них наклеєна етикетка з назвою препарату, датою виготовлення.

     Для виготовлення музейних препаратів брали патологічно змінені органи, частини органів, тканини від свіжих трупів, вимушено забитих або загиблих тварин. Від трупів дрібних тварин для виготовлення препаратів брали цілі органи, а від великих - в більшості випадків окремі уражені ділянки органів. Причому для більшої демонстрації виготовленого препарату, ділянка органу складається з уражені ділянки органу складаються з ураженої та здорової тканини.

     Патологоанатомічні препарати в музеї розміщені по секціях згідно навчальної програми.

     Препарати музею сприяють ефективному засвоєнню паталогічної анатомії, допомагають зрозуміти і запам'ятати патологічні процеси. Звичайно ні словесний опис, ні якісні малюнки не можуть дати такого чіткого уявлення про патологічні зміни в органах, як натуралний препарат. Також зміни в органах, як натуральний препарат. Також зміни в органах необхідно зберігати для уточнення патологоанатомічного діагнозу.

     Застосування препаратів дає можливість зробити заняття цікавим та змістовним, полегшити розуміння важких питань, підняти науковий рівень і творчий характер закладу.

     Робота студентів в музеї сприяє формуванню їх пізнавальної активності, здатності до порівняння, узагальнення, На базі музею працює патологоанатомічний гурток, члени якого виготовляють патологоанатомічні препарати.

Morfologichniy korpus

Наші студенти

Найкращі студенти

Кращі студенти 2014 Кращі студенти 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Найкращі у творчих досягненнях 2017 року
Дубина Марія Пушенко Діана Рожок Ганна Ничипоренко Ігор Ларченко Марина  Дуброва Анастасія  Запорожець Альона Малюк Катерина
Мельник Тетяна Придаток Марина  Чайка Яна   Жванія Вадім Кекух Валерія Скляр Владислава Дергунова Анастасія

 

 

Музей

Анатомічний музейПатологоанатомічний музей

історії технікуму музейНародного побуту музейвшанування


2 світовоївійни музейСпортивних досягнень музейНТТ музей

Сайти викладачів

Наші викладачіПерсональні сайти викладачів

Середжимова Алла Григорівна

Сугоняко Ірина Олександрівна

Мачача Лариса Валентинівна

Філіпченко Олена Андріївна

Галай Оксана Юріївна

Редька Алла Іванівна

Колесниченко Юрій Миколайович

Вихор Ірина Сергіївна

Електронні підручники

Самостійне вивчення

 №  Назва  Автор  Видавництво
1  Основи аграрної економіки  В.П. Галушко  Київ "Вища освіта", 2003 р.
2  Радіоекологія  І.М. Гудков  Київ, 2010 р.
3  Фіто-фармокологія  М.Д. Евтоушенко  Київ "Вища освіта", 2004 р.
4 Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б. Гриценко Київ "Вища освіта", 2004 р.
5 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин М.О. Нальотов Київ "Вища освіта", 1978 р.
 6 Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія.   В.К. Костюк Вінниця "Нова книга", 2007 р. 
7 Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія.   В.К. Костюк  Київ "Аграрна освіта", 2001 р. 
8 Ветеринарна вірусологія О.С. Калініна Київ "Вища освіта", 2004 р.
 9 Основи підприємницької діяльності та агробізнесу  М.М. Ільчук  Київ "Вища освіта", 2002 р. 
10  Менеджмент   С.І. Михайлова Вінниця "Нова книга", 2006 р. 
 11 Спеціальна епізоотологія   А.Ф. Каришева  Київ "Вища освіта", 2002 р.
 12 Внутрішні незаразні хвороби тварин  М.О. Судаков   Київ "Мета", 2002 р.
13 Внутрішні незаразні хвороби тварин. Навчальний посібник. М.І. Цвіліховський Київ “Аграрна освіта” 2014 р.
14 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  В.А. Яблонський  Вінниця "Нова книга", 2006 р.  
15  Конярство  Б.М. Гопка  Київ "Вища освіта", 2004 р. 
16  Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  В.А. Яблонський  Київ "Мета", 2002 р. 
17 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Практикум.  В.Ф. Галат  Київ "Вища освіта", 2004 р. 
18 Спеціалізоване м'ясне скотарство  А.М. Угнівенко  Київ "Вища освіта", 2006 р. 
19 Технологія виробництва молока і молочних продуктів  М.І. Машкін  Київ "Вища освіта", 2006 р. 
20 Виробництво сирого молока, що відповідає стандартам якості ЄС Дайніс Арбіданс ТОВ "Латвійський сільськогосподарський консультаційний центр, 2016 р.
21 Технологія виробництва продуктів тваринництва   О.Т. Бусенко  Київ "Аграрна освіта", 2001 р. 
22 Технологія виробництва продуктів тваринництва   О.Т. Бусенко  Київ "Вища освіта", 2005 р. 
23 Технологія м'яса та м'ясних продуктів М.М. Клименко Київ "Вища освіта", 2006 р.
24 Основи екології. Підручник  С.С. Малимон Вінниця "Нова книга", 2008 р.
25 Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин М.В. Лисенко Київ, "Лібра", 1999
26 Загальна ветеринарна хірургія І.С. Панько Біла Церква: БДАУ, 2008
27 Атлас з історії України 7 клас Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
28 Атлас з історії України ХVI-XVIII cт. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
29 Атлас з історії України друга половина ХVIII - початок ХХ ст. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
30 Атлас з історії України 1914-1939 рр. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
31 Атлас з історії України 1939-2005 рр. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
32  Всесвітня історія. Профільний рівень. 10 кл.  Т.В. Ладиченко  Київ, "Генеза", 2010 
33 Всесвітня історія. 10 кл.  Т.В. Ладиченко   Київ, "Генеза", 2010  
34 Всесвітня історія. Опорні конспекти. 11 кл.   Г.В. Середницька  Київ, "А.С.К.", 2009 
35 Всесвітня історія. 10 кл.   О.Е. Охредько  Харків, "Ранок", 2010 
36  Всесвітня історія. 10 кл.   Павло Полянський  Київ, "Генеза", 2010   
37  Всесвітня історія. (1900-1929) 10 кл.   І.Я. Щурпак  Запоріжжя, "Прем'єр", 2010 
38 Історія України. (1914-1939) Опорні конспекти. 10 кл. Г.В. Середницька Київ, "А.С.К.", 2005 
39  Історія України. Опорні конспекти. 11 кл.  Г.В. Середницька  Київ, "А.С.К.", 2010 
40  Історія України  10 кл. О. Реєнт  Київ, "Генеза", 2010   
41 Історія України  11 кл. Ф.Г. Турченко  Київ, "Генеза", 2011 
42  Правознавство. 10 кл.  С.Б. Гавриш  Київ, "Генеза", 2010  
43 Правознавство. (практичний курс) 9 кл.    В.Л. Сутковий Київ, "Генеза", 2009 
44 Правознавство. 10 кл.   О.Д. Наровлянський  Київ, "Грамота", 2010 
45 Філософія. Навчальний посібник.   Л.О. Радіонова Харків, "ХНАМГ", 2006. 
46  Основи релігієзнавства А.М. Колодний  Київ, 2006 
47 Українська мова за професійним спрямуванням  Л.В. Барановська  Біла Церква, БНАУ, 2008 
 48 Хімія. 11кл.  П.П. Попель  Київ, "Поліграфкнига", 2011 
49 Біологія 10 кл. П.Г. Балан Київ, "Генеза", 2010
50 Біологія 11 кл. С.В. Межжерін Київ, "Освіта", 2011
 51 Інформатика. 10 клас  Й.Я. Ривкінд  Київ, "Генеза", 2010 
52 Основи охорони праці  Запорожець О.І.  Київ, "Центр учбової літератури", 2009 
       
       
       

до гори

Самостійне вивчення

Електронні підручники

 №  Дисципліна Курс  Викладач  рік
1  Всесвітня історія І  Вихор І.С.  2012
2  Історія України І   Вихор І.С.  2012
3  Історія України ІІ   Вихор І.С.  2012
4  Основи правознавства І   Вихор І.С.  2012
5 Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин  ІІІ Соболь Т.В.  2013 
6 Годівля сільськогосподарських тварин ІІ Редька А.І. 2012
7 Математика І Філіпченко О.А.  2015 
8 Вища математика  ІІ  Філіпченко О.А.  2015 
9 Професійна орієнтація випускників вищих навчальних закладів на ринку праці
 ІV Середжимова А.Г.  2015 
10

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

ІІ   Лопата К.О. 2015 
11 Астрономія І Сугоняко І.О. 2013
12 Фізика І Сугоняко І.О. 2013
13 Основи екології  I Петрова Н.М.  2016
14 Сільськогосподарська радіоекологія   IV Петрова Н.М.   2015 
15  Економічна  теорія   ІІ, IІІ Колесниченко Г.І.  2016 
16 Економіка сільського господарства IІІ Колесниченко Г.І.  2016
17 Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині IV Колесниченко Г.І.  2016
18  Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин  IV Омельченко В.П.  2013 
 19 Захист Вітчизни   І Акімов О.М.  2014 
 20 Ветеринарна хірургія   IІ,ІІІ Шарак Т.П.  2014 
 21 Фізичне виховання для медичної групи   І,ІІ,ІІІ,ІМ Закревський В.М.  2017